Ledelse og bestyrelse

Daglig drift og ledelse

Claus Bjerregaard

Direktør
+45 28 19 18 22
claus@bfst.dk

Bestyrelse

Christian Ulrich

Formand
+45 24 61 94 29
Send email 

Thomas Cleve Gustavsen

Thomas Cleve Gustavsen

Næstformand
+45 40 10 20 41
Send email

Ulrik Feveile

Ulrik Feveile

Valgt af Erhvervsklubben
+45 25 27 14 10
Send email

Thomas Buch

Bestyrelsesmedlem
+45 21 28 49 35
Send email

Rikke Starbæk Kjær

Rikke Starbæk Kjær

Bestyrelsesmedlem
+45 60 12 19 56

Anne Barslev

Suppleant 

+45 27 52 22 29


Formål og vedtægter

Borgerforeningen Svendborg Teater

Foreningens formål er at forestå den daglige drift af Borgerforeningen, så der tilbydes et bredt udbud af kulturelle aktiviteter, samt at alle kommunens borgere har mulighed for at bruge Borgerforeningens Svendborg Teaters faciliteter.

Her kan du læse vedtægterne, der bl.a. omhandler foreningens formål, regler for medlemskab, Erhversklubben, generalforsamling, bestyrelse og regnskab.

Rygepolitik

For at undgå, at vores gæster og medarbejdere bliver udsat for passiv rygning, er rygning ikke tilladt i Borgerforeningen Svendborg Teater. Herunder i personalerum, på kontorerne og i kælderen. Dette forbud omfatter også e-cigaretter.

Det er udelukkende tilladt at ryge udenfor på bagtrappen foran personaleindgangen, samt udenfor foran hovedindgangen. Ved rygning skal askebæger benyttes og evt. affald skal fjernes. Overtrædelse af reglerne om rygning vil medføre en advarsel.

Det gode og røgfri arbejdsmiljø er et fælles ansvar, så vi vil være meget glade for jeres hjælp til, at overholde dette. Rygeforbuddet gælder alle, der færdes i Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg inklusive vores gæster, herunder kunder, leverandører, håndværkere med mere.

Referater fra bestyrelsen

Søg